Huawei YAL-L41 (C10) Firmware Flash File

Firmware HUAWEI YAL-L41


Go Back

YAL-L41

Firmware HUAWEI YAL-L41YAL-L41 9.1.0.154(C432)

YaleP-L41B 9.1.0.154(C432E2R5P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015XWYYAL-L41 10.0.0.194(C431)

YaleP-L41B 10.0.0.194(C431E9R5P1)_Firmware_EMUI10.0.0_05015XPMYAL-L41 10.0.0.184(C431)

YaleP-L41B 10.0.0.184(C431E9R5P1) Firmware EMUI10.0.0 05015XWXYAL-L41 9.1.0.169(C431)

YaleP-L41B 9.1.0.169(C431E2R5P1) Firmware EMUI9.1.0 05015XWXYAL-L41 9.1.0.167(C431)

YaleP-L41B 9.1.0.167(C431E2R5P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015XWXYAL-L41 9.1.0.142(C10)

YaleP-L41B 9.1.0.142(C10E2R3P1)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015XLN