Huawei Honor 8X JSN-L21 (C432) Firmware Flash File Download

Download Firmware HUAWEI JSN-L21 Honor 8X Johnson-L21C


Go Back

JSN-L21

Download Firmware HUAWEI JSN-L21 Honor 8X Johnson-L21CJSN-L21 9.1.0.237(C461)

Johnson-L21C 9.1.0.237(C461E2R1P1T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.1.0 05015KAEJSN-L21 9.1.0.249(C431)

Johnson-L21C 9.1.0.249(C431E1R3P2T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015XDLJSN-L21 9.1.0.234(C461)

Johnson-L21C 9.1.0.234(C461E2R1P1T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015KAEJSN-L21 9.1.0.234(C10)

Johnson-L21C 9.1.0.234(C10E2R2P1T8)_Firmware_9.0.0_r3_EMUI9.1.0_05015KABJSN-L21 9.1.0.237(C10)

Johnson-L21C 9.1.0.237(C10E2R2P1T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.1.0 05015KABJSN-L21 9.1.0.234(C10)

Johnson-L21C 9.1.0.234(C10E2R2P1T8) Firmware 9.0.0 r3 EMUI9.1.0 05015KAAJSN-L21 8.2.0.130(C432)

Johnson-L21C 8.2.0.130(C432CUSTC432D1)_Firmware_8.1.0_r1_EMUI8.2_05015KASJSN-L21 9.0.1.156(C55)

Johnson-L21D 9.0.1.156(SP3C55E3R1P1T8)_Firmware_05015KLR